Skip to main content

Over mij

Als kind tekende ik al vrijwel elke dag. Ik wilde graag naar de kunstacademie maar dat werd mij
afgeraden door mijn ouders. Toch ben ik op latere leeftijd gaan schilderen vanuit een sterk
verlangen om mijn creatieve levensstroom te voelen.

Sinds ik schilder voel ik mij vrij en op mijn plek in de wereld. Ik haal mijn inspiratie voornamelijk uit
de natuur om mij heen en vertaal dat in de kleuren en vormen die daarbij in mij opkomen.

Mijn schilderproces verloopt voor 80% intuïtief. De keuzes die ik onderweg maak, zijn slechts
kleine pauze momenten in het schilderproces.

Elk werk is een proces waarbij ik tot een dieper zelfinzicht kom. Hoe meer ik mij verbind met het
onderwerp, hoe meer ik in een flow kom en het kunstwerk zelf mij de weg wijst.

In mijn vrije werk geef ik de dieren en de natuur een hoofdrol. Mijn kunst is geslaagd als ik de
liefde voor het dier en de natuur voelbaar kan maken.

Met mijn kunst hoop ik mensen gevoeliger en ontvankelijker te maken voor de schoonheid van de
wereld.